MM52.com / Tako Mamukelashvilie Tamara Sosani 
Tako Mamukelashvilie Tamara Sosani

Tako Mamukelashvilie Tamara Sosani

演員 , 年齡: 29 ( 星座: 射手座, 生肖: 龍 )
生日: 1988年12月12日 星期一
出生地: 格魯吉亞,第比利斯
身高: 167cm