MM52.com / principal~戀愛的我是女主角嗎? Principal: koi suru watashi wa heroine desu ka? (2018) 
principal~戀愛的我是女主角嗎?  Principal: koi suru watashi wa heroine desu ka? (2018)

principal~戀愛的我是女主角嗎? Principal: koi suru watashi wa heroine desu ka? (2018)

又名: 主角就是我~戀愛的我是女主角嗎?~
IMDB 評分: 6.3 分 ( 43 票 ) ;
導演: ;
國家: JP, 語言: JA

官方網站: http://principal-movie.jp

簡介:   本作以劄幌為舞台,講述了父母離婚後在東京受到排擠的住友係真搬到了父親所在的劄幌,在那裏係真遇到了在女生間極為受歡迎的弦與和央,她的戀愛故事就此開始。...