MM52.com / 西遊記之孫悟空三打白骨精 Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing (2016) 

西遊記之孫悟空三打白骨精 Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing (2016)

又名: 西遊記之大鬧天宮續集 | 西遊記之三打白骨精 | 三打白骨精 | The Monkey King 2
IMDB 評分: 6 分 ( 1962 票 ) ;
導演: ;
出品公司: Filmko Films Production Limited, 國家: CN, 語言: EN
影片時長: 119 分鐘 ,

簡介:   影片講述了師徒四人在西行的路上,白骨精(鞏俐 飾)為奪唐僧(馮紹峰 飾)而巧設圈套,被孫悟空(郭富城 飾)識破,屢次受挫。唐僧卻誤會孫悟空濫殺無辜,將其逐出師門。白骨精趁虛而入,擄走唐僧。悟空聞訊前往營救,徹底擊潰白骨精。師徒冰釋前嫌,重新上路。...