MM52.com / 壯誌雄心 Zhuang zhi xiong xin (1989) 

壯誌雄心 Zhuang zhi xiong xin (1989)

又名: Thank You Sir | Zhuang zhi xiong xin
IMDB 評分: 6.8 分 ( 16 票 ) ;
導演: ;
出品公司: Magnum Films, 國家: HK, 語言: YUE

簡介:   李鷹是一個剛直,有正義感的刑警總督察。因他屢建奇功,上司薦升他為警察少年訓練學校副校長。李甫入學校,發現學員是一群有潛質,但野性未馴的少年。於是李特別調派女督察唐淑儀進入警校,以愛心關懷及嚴格訓練,將不羈的學員導入正軌。...