MM52.com / Toyo taiko eîga monogatari Toyo taiko eîga monogatari (1918) 
Toyo taiko eîga monogatari Toyo taiko eîga monogatari (1918)

Toyo taiko eîga monogatari Toyo taiko eîga monogatari (1918)


導演:
出品公司: Nikkatsu Kyoto, 國家: JP, 語言: JA